Contributie seizoen 2022-2023:

Bij deze contributie is geen rekening gehouden met eventuele familiekorting en/of toeslag voor training (met veren)
 

Met automatische incasso (€10,- korting):

Jeugd recreant: € 148,00

Jeugd competitie: € 190,00

Senioren recreant: € 211,-

Senioren competitie recreant: € 221,-

Senioren competitie nylon: € 300,-

Senioren competitie nylon Jeugd: € 236,-

Senioren competitie veren: € 364,-

Senioren competitie veren Jeugd: € 300,-

De contributie wordt gedurende het seizoen in 4 termijnen geïnd, in de maanden september, november, februari en april.

 

Zonder automatische incasso:

Jeugd recreant: € 158,00

Jeugd competitie: € 200,00

Senioren recreant: € 221,-

Senioren competitie recreant: € 231,-

Senioren competitie nylon: € 310,-

Senioren competitie nylon Jeugd: € 246,-

Senioren competitie veren: € 374,-

Senioren competitie veren Jeugd: € 310,-

Bij geen gebruik van automatische incasso dient de volledige contributie in oktober te zijn voldaan.

 

Let op: Het lidmaatschap is gebonden aan een seizoen, waardoor de opzegging geldt voor het nieuwe seizoen.
De contributieperiode loopt van 1 juni tot en met 31 mei van het daarop volgend jaar.
Het lidmaatschap kan opgezegd worden tegen het einde van het boekjaar, met inachtneming van vier weken opzegtermijn.
 
Opzegging dient dus vóór 1 mei van ieder jaar schriftelijk doorgegeven te worden via het correspondentieadres van BC’67 Veghel of door middel van het sturen van een mail naar secretaris@bc67veghel.nl.
Indien niet op tijd is opgezegd door het lid ontstaat een betalingsverplichting voor het gehele nieuwe seizoen.