Gedragsregels BC’67 Veghel

Badmintonclub BC’67 Veghel heeft als hoofddoelstelling dat al haar leden met plezier de badmintonsport beleven en beoefenen.

 

Om het sportieve karakter van de club te waarborgen heeft het bestuur gedragsregels opgesteld, die door het bestuur, de commissies, maar ook door de trainers, spelers, vrijwilligers en ouders/verzorgers dienen te worden uitgedragen en bewaakt.

Alle leden vertegenwoordigen de vereniging en dienen zich als zodanig te gedragen. Daarnaast vindt het bestuur ook dat de (competitie spelende) senioren als voorbeeld dienen voor de jeugd en hen aanspreken op onsportief gedrag.

 

De basis van deze gedragsregels heeft te maken met RESPECT:

 • Voor de regels van badmintonsport;
 • Voor (andere) leden, badmintonspelers, scheidsrechters en supporters;
 • Voor de regels van de vereniging(en) of accommodaties;
 • Voor bezittingen en eigendommen van anderen.

 

Fysiek, mentaal en/of verbaal geweld wordt absoluut niet getolereerd.

 

Algemene gedragsregels

 • Spelers van BC’67 dragen de naam van BC’67 en haar sponsoren op een sportieve manier uit en schaden hun imago niet.
 • Competitie spelers zijn verplicht om bij wedstrijden de clubkleding te dragen.
 • Tijdens toernooi zien we graag dat er clubkleding gedragen wordt.
 • Het gebruik van alcoholhoudende drank, drugs of andere stimulerende middelen is voor en/of tijdens de training of wedstrijd verboden.
 • Men respecteert andermans bezittingen en eigendommen.
 • Het ontvangen van gelden of andere ongeoorloofde beloningen van derden aan spelers of bestuursleden om vanuit hun machtspositie, in ruil ongeoorloofde gunsten en/of wederdiensten te verlenen zijn niet toegestaan.
 • Het confronteren van gedragingen of zaken van seksuele aard, die hij of zij als ongewenst of bedreigend beschouwt, wordt op geen enkele wijze getolereerd. Hiervan wordt altijd melding en/of aangifte gedaan.
 • Sociale omgangsvormen gelden online net zo goed als offline. Respect staat hoog in het vaandel. Laster, beledigingen en obsceniteit zijn niet geoorloofd. Houd rekening met auteurs-, beeld- en citaatrecht. Realiseer goed: Het digitaal overtreden op de sociale media zoals Facebook, YouTube, Twitter e.d. gebeurt op persoonlijke titel en niet namens BC’67.

 

Gedragsregels voor spelers

 • Speel je wedstrijden met respect voor jezelf, jouw teamspelers, jouw tegenstanders, de supporters en de scheidsrechter. Intimideren getuigt niet van sportief gedrag.
 • Fair-play is belangrijk. Steun jouw teamspelers en besef dat je pas iets mag verwachten van jouw teamspelers als je jezelf voor 100% inzet.
 • Beïnvloed de scheidsrechter niet door onbehoorlijk taalgebruik, agressie en gebaren. Dit werkt in je eigen nadeel. Een scheidsrechter hoef je niet ‘mee’ te hebben, je moet zelf zorgen dat je hem niet ‘tegen’ krijgt.
 • Geef altijd je tegenstander na de wedstrijd een hand en bedank hem voor de wedstrijd.
 • Geef de shuttle op een normale manier terug aan de tegenstander en gebruik je racket normaal.
 • Onsportiviteit van de tegenstander is nooit een reden om dit gedrag te kopiëren.
 • Wijs je teamspelers op negatieve gedragingen. Vertel hem/haar dat je je hier niet prettig bij voelt.
 • Respecteer het werk van alle vrijwilligers die ervoor zorgen dat jij kunt badmintonnen. Dit is niet vanzelfsprekend!

 

Gedragscode voor trainers/coaches

 • Wees redelijk in je eisen ten aanzien van tijd, energie en het enthousiasme van jeugdige spelers.
 • Leer de (jeugdige) spelers dat spelregels afspraken zijn waar iedereen zich aan moet houden.
 • Bedenk dat (jeugdige) spelers voor hun plezier spelen en graag willen leren. Winnen en verliezen is slechts een onderdeel van het spel.
 • Ontwikkel respect voor de tegenstander en de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Volg altijd het advies op van een arts bij het bepalen of een geblesseerde speler wel of niet kan spelen. Neem bij twijfel geen risico.
 • (Jeugdige) spelers hebben een trainer nodig die zij respecteren.
 • Wees gul met complimenten en ben kritisch op een didactische wijze.
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van een goede training en van de groei en ontwikkeling van alle spelers.
 • Coach tijdens wedstrijden ingetogen zonder aanstootgevend of intimiderend te zijn naar de spelers, de tegenstander, de scheidsrechter of supporters.

 

Gedragsregels voor vrijwilligers

 • Meld bij constatering van wangedrag en overtredingen van de gedragsregels aan het bestuur van de vereniging.
 • Fungeer als voorbeeld en bedenk dat je een verlengstuk bent van onze vereniging.
 • Draag verantwoording voor jouw aangenomen taken.

 

Gedragsregels voor supporters /ouders/verzorgers

 • Laat de spelers hun sport op een plezierige en sportieve wijze beleven.
 • Leer de jeugdige spelers dat er slechts één winnaar is en dat verliezen erbij hoort.
 • Spreek de (jeugdige) spelers aan bij wangedrag.
 • Zorg voor sportiviteit: klap gerust voor een mooie actie van de tegenpartij.
 • Juich niet bij fouten van een tegenstander.
 • Bemoeit u zich niet met het wedstrijdverloop en de telling.
 • Realiseer dat u als supporter/ouder van een BC’67-lid ook de vereniging vertegenwoordigt.
 • Kritiek, op- of aanmerkingen op wat of wie dan ook, graag melden bij het bestuur van BC ’67.

 

Het bestuur van BC’67 is in bepaalde zaken wettelijk verplicht om aangifte te doen van bepaalde overtredingen.

Samen zijn we de vereniging. We willen dan ook niet dat een lid van onze vereniging zich misdraagt. Overtreding van de gedragsregels kan leiden tot sancties die kunnen worden opgelegd door het bestuur van BC ’67. Sancties worden bepaald aan de hand van verschillende omstandigheden zoals, leeftijd, de aard van overtreding en de gevolgen van het wangedrag.

 

Voorbeelden van op te leggen sancties (voorwaardelijk of onvoorwaardelijk) zijn:

 • Berisping
 • Uitsluiting van wedstrijden
 • Schorsing van deelname aan trainingen
 • Schorsing in uitvoering van functie of activiteiten
 • Royement

 

Bij misdragingen tijdens een training is de trainer bevoegd om direct in te grijpen en de speler te verzoeken de sporthal te verlaten.

 

Tot slot, door deel te nemen aan of betrokken te zijn bij BC’67 worden deze gedragscodes onvoorwaardelijk geaccepteerd.

 

SAMEN ZIJN WE BC’67 Veghel !