Aan de slag met privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen (de mensen van wie gegevens worden verwerkt). Zij krijgen sterkere privacy rechten. Organisaties die persoonsgegevens verwerken – en daar horen ook sportverenigingen toe – krijgen meer verplichtingen. Zo ontkomen clubs er niet meer aan om ‘accountable’ te zijn; er geldt een documentatieplicht: met documenten kunnen aantonen dat je voldoet aan de AVG. Concreet betekent dit: beleid maken en opschrijven hoe je omgaat met persoonsgegevens van je leden.

En dat hebben ook wij gedaan. Aan de hand van een speciaal stappenplan hebben we beleid gemaakt hoe wij bij BC’67 trachten om te gaan met persoonsgegevens. Zo bewaren we persoonsgegevens nog maar een bepaald aantal jaren, hebben beperkte mensen inzicht in de ledenlijst en moeten alle bestuursleden een geheimhoudingsverklaring tekenen. Dit allemaal om te waarborgen dat we vertrouwelijk met jullie gegevens omgaan.

Wil je precies weten wat wij allemaal ondernomen om te voldoen aan deze AVG, dan kun je met je vragen terecht bij Pieter van Dijk en/of Denise van Roosmalen.