Bezoek Stichting Dovenzorg Malawi 2016

Op 4 februari 2016 ben ik, samen met 2 leden van de stichting Dovenzorg Malawi, vertrokken naar Malawi. Na een lange reis kwamen we aan in Blantyre, en zijn we verder gereisd naar de dovenschool in Maryview. De dovenschool in Maryview is 1 van de 3 scholen die broeder Wladimir (Henk van Heck) in Malawi heeft opgezet. Naast Maryview is er ook een school in Mountainview en Mua.

We zijn begonnen met een bezoek aan de hostels (internaat) voor de dove kinderen in Maryview. Deze zijn slecht onderhouden en moeten gerepareerd worden. Ramen zijn gebroken, muskieten netten zijn kapot, ed. De kinderen in de hostels worden begeleid door een aantal zusters. Wij hebben met hen gesproken en zij hebben ons een duidelijk beeld gegeven van de huidige situatie. Met name het kleine aantal zusters dat voor de vele kinderen zorgt in de hostels is een probleem.

De hostels in Mountainview en Mua hebben we ook gezien. In Mua waren we diep geschokt over de hostels. Met name hostel 6 van de grote jongens is toe aan een grote onderhoudsbeurt. In dit  hostel zijn geen zusters om deze kinderen te begeleiden. De kinderen kunnen daarom doen wat ze willen. De  hostels zijn niet schoon en er wordt veel vernield. Daarom hebben wij als voorwaarde gesteld dat er meer zusters komen om de kinderen te leren verantwoordelijk te zijn voor de hostels. Als alles elke keer vernield wordt, kunnen en willen wij geen geld blijven sturen voor reparaties.

Tijdens onze bezoeken hebben we ook gesproken met de leraren en de schoolhoofden van de dovenscholen. Dove kinderen hebben extra aandacht nodig. Maar daar zijn op dit moment te weinig leraren voor. Deze kinderen profiteren het meeste van onderwijs in kleine klassen met maximaal 10 leerlingen. Op dit moment bestaan de klassen uit minstens 16 leerlingen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk dat de kinderen leren om te praten, ook al zijn ze doof. Dit is mogelijk, aangezien wij een aantal dove volwassenen hebben ontmoet die redelijk goed te verstaan zijn. Deze oud-leerlingen komen uit kleine klassen en zij kregen naast gebarentaal ook spreeklessen. In grote klassen is er niet genoeg aandacht voor elke leerling om goed op klanken te kunnen focussen. Als deze kinderen na school de maatschappij in gaan, zijn zij niet te verstaan door de mensen. En de”gewone”  mensen kennen geen gebarentaal.

Naast de dovenscholen heeft broeder Wladimir 25 jaar geleden de Home Based Care opgezet, een Caritas organisatie. In die tijd stierven veel moeders aan HIV (aids) en daardoor waren er veel weeskinderen. De Home Based Care heeft voor deze kinderen gezorgd door melkpoeder uit te delen. Sindsdien zorgt de Home Based Care voor de hongerige mensen van de 28 dorpen rond Maryview. Ook wij hebben tijdens ons verblijf de grote honger van deze mensen ervaren. Door de watersnoodramp van vorig jaar, en de droogte in dit jaar, is de hongersnood nog nooit zo groot geweest. “In 35 jaar heb ik nog nooit zoveel honger gezien”, zegt broeder Wladimir. Omdat de prijs van mais zo hoog is geworden, was er besloten om madeya te kopen en te verdelen. Madeya is het kaf van de mais en wordt eigenlijk gebruikt als varkensvoer. Maar als je honger hebt, dan eet je alles.

In Malawi zijn ook veel weeskinderen. Deze kinderen doen graag aan sport om de thuissituatie te kunnen vergeten. Om deze kinderen te steunen heeft BC’67 sportshirts gesponsord. Deze shirts heb ik uitgedeeld aan de kinderen. Zij waren heel blij en hebben de shirts meteen aangetrokken en zijn gaan voetballen. Mooi om te zien dat je met iets kleins toch veel geluk kunt brengen.

Na 2 weken hebben wij veel  gezien en gedaan. We hebben de leraren, schoolhoofden en zusters gesproken en deels aangestuurd. Zij zullen met onze hulp meer hulpkrachten regelen voor de begeleiding van de dove kinderen. Ook de reparaties van de hostels zijn in volle gang. Een deel van de werkzaamheden hebben wij al geobserveerd en daar zijn wij zeer tevreden over. Het zal een tijdje duren voordat alles goed zal verlopen, maar het begin is gemaakt. En we hebben goede hoop voor de toekomst.

Wil je de stichting steunen in het goede werk dat zij verrichten? Dan kunnen giften gegeven worden op het volgende rekeningnummer:

RABO rknr: NL26RABO 0125349874

Tnv stg DovenzorgMalawi

Te St.-Michielsgestel

 

Namens de stichting dovenzorg Malawi en mijzelf:

Bedankt voor jullie interesse en steun.

Teun Kuijper

Bestuurslid algemene zaken BC’67

 

Op bezoek bij de dove kinderen in Mua:

Op bezoek bij de dove kinderen in Mua:

 

Bezoek aan de dorpen rondom Maryview

Bezoek aan de dorpen rondom Maryview

 

Uitdelen van de BC’67 shirts

Uitdelen van de BC’67 shirts

 

De shirts zijn uitgedeeld

De shirts zijn uitgedeeld

Comments are closed.