Organigram

 • Voorzitter
  • Penningmeester
   • Kascontrolecommissie
  • Secretaris
  • Portefeuille Senioren
   • Seniorencommissie
  • Portefeuille Jeugdzaken
   • Jeugdcommissie
   • Kampcommissie
  • Portefeuille Wedstrijdzaken
   • Technische Commissie
   • Toernooi Commissie
  • Portefeuille Algemene Zaken
   • Sponsor Commissie
   • PR Commissie
   • Shuttlecommissie
   • Activiteiten Commissie

Shuttle Commissie

De shuttle commissie is verantwoordelijk voor de verspreiding, verkoop en inkoop van shuttles. De commissieleden zijn Erik Wadners en Harm van Rozendaal. Mocht je veren shuttles willen kopen dan kun je je ook wenden tot een van de eerdergenoemde commissieleden.


Jeugdcommissie

Deze groep zorgt ervoor dat de belangen van de jeugd gehoor krijgt binnen het bestuur. Verder zorgt dit kader ervoor dat er leuke activiteiten voor de kinderen op elk niveau worden opgezet.


Seniorencommissie

Het doel van deze commissie is om een gevoel te houden wat er bij onze seniorenleden speelt. Van Leden naar Bestuur. Verder kunnen er zaken vanuit het bestuur naar de leden worden geventileerd/gepolst. Kort samengevat feeling houden met de achterban.


Kampcommissie

Deze commissie zorgt ervoor dat de jeugd elk jaar kan genieten van een gezellig jeugdkamp.


Technische Commissie

Deze technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid binnen de hele club, zowel jeugd als senioren. Hieronder valt het aansturen van de trainers. Ook het indelen van de competitieteams als wel de overgang van jeugd naar seniorencompetitie.


Toernooi Commissie

De toernooicommissie organiseert de grote toernooien van BC’67. Hieronder vallen de clubkampioenschappen, het Senioren-toernooi en, in samenwerking met BC Slamis uit Uden, het recreantentoernooi.


Sponsorcommissie

De sponsorcommissie onderhoudt de contacten met de huidige sponsoren en is verantwoordelijk voor de acquisitie van nieuwe sponsors.


PR Commissie

De PR commissie is verantwoordelijk voor alle communicatie. Hieronder vallen de nieuwsbrieven, het clubblad, de website, social media en contacten met de pers.


Activiteiten Commissie

De activiteitencommissie verzorgt alle activiteiten voor de leden. Zo wordt er 2 keer per jaar een gezelligheidstoernooi georganiseerd, het lentekriebel- en het kalkoenboutentoernooi. Voor de jeugd worden heel het jaar door enkele toernooien georganiseerd en er is eens per 2 jaar een clubdag voor alle leden.